Rabu, 11 September 2013

Memperbanyak Doa antara Azan dan Iqamah

Waktu antara azan dan iqamah merupakan waktu yg besar kemungkinan akan dikabulkannya doa ketika itu, maka disunnahkan memperbanyak doa kepada Allah swt.

Nabi saw bersabda, "Tidaklah ditolak doa diantara azan dan iqamah." (HR. Abu Dawud). Al Tirmidzi menambahakan lagi,"Mereka bertanya, 'Apa yg harus kami baca, Ya Rasulullah ?. Sabda Nabi saw," Mohonkanlah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat."

#YukBerdoa

0 comments:

Posting Komentar