Kamis, 05 Juli 2012

Rukun Ukhuwah Islamiyah


(1) Ta'aruf (perkenalan jasad, jiwa, dan sifat)
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. "( AL-HUJURAT:13 )

(2) Ta-alluf (kesatuan hati)

(3) Tafahum (saling memahami)

(4) Tanashuh (saling menasehati)
"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran." ( AL ‘ASHR : 1-3 )

(5) Ta'awun (saling menolong)
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, SesungguhnyaAllah Amat berat siksa-Nya."

(6) Takaful (merasa senasib)

(7) I’tsar (mendahulukan saudara)
"Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan." ( AL HASYR : 9 )

0 comments:

Posting Komentar